Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák: Slovensko aj dnes čelí hybridným útokom

Foto: Facebook Róberta Ondrejcsáka

Cieľom nevojenského útoku je spoločenská súdržnosť krajiny. Názorová a hodnotová jednota, presvedčenie, že občania ťahajú za jeden koniec smerom k spoločnému cieľu, že spolu sú silnejší.

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák, včera na Facebooku napísal o svojom príspevku na konferencii Hospodárskych Novín o hybridných hrozbách, ktorým Slovensko v súčasnosti čelí.

Súhrnným pojmom hybridná vojna sa začali pomenúvať nekinetické (nevojenské) spôsoby, či stratégie dosiahnutia krátkodobých a dlhodobých politických cieľov.

Ondrejcsák priblížil, že útočník sa zameriava samostatne na predstaviteľov štátnej správy a silových zložiek, aby priamo zvnútra štátnych inštitúcií znížil schopnosť, či odhodlanie jeho predstaviteľov „efektívne a relevantne reagovať na klasické aj nové hrozby…“ Odstrašením, úplatkami, ideologickou blízkosťou, vydieraním, a pod.

Druhým cieľom nevojenského útoku je spoločenská súdržnosť krajiny. Názorová a hodnotová jednota, presvedčenie, že občania ťahajú za jeden koniec smerom k spoločnému cieľu, že spolu sú silnejší. Zámer je oslabenie dôvery verejnosti k smerovaniu zahraničnej politiky štátu, či jeho jednotlivým inštitúciám a reprezentantom. Protivník používa nové informačné kanály, mimo dosahu štátu (napr. sociálne siete) na šírenie dezinformácií a propagandy a podnecuje tým náboženské, etnické a sociálne nezhody v spoločnosti.

Ondrejcsák podčiarkol, že ideálnym dlhodobým strategickým cieľom narušenia informačnej integrity slovenskej spoločnosti je podkopať ukotvenie krajiny v západných štruktúrach, predovšetkým v Európskej Únii a v NATO.
Dodáva, že „…diskutovať, vysvetľovať, argumentovať … je jeden zo spôsobov, ako reagovať na nepriateľskú propagandu, ale aj hlúposť a iracionalitu, ktorá sa šíri vo verejnom priestore.“ Infosecurity.sk nemôže nesúhlasiť.

Victor Breiner
Riaditeľ a analytik portálu Infosecurity.sk | Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk