Slovenské dezinformačné weby ako piliere proruských naratívov na Slovensku

Energetická kríza, „agresívne“ NATO, či odchod Poľska z EÚ. Aj to boli témy, ktoré za posledný mesiac kolovali na dezinformačných weboch. Tie sa neštítili okato propagovať ruské videnie sveta.

V októbri sme pozorne sledovali viaceré slovenské dezinformačné weby s cieľom identifikovať proruské naratívy. Počas monitoringu sme sa pozornejšie zaoberali 4 webmi: Hlavné správy, Hlavný denník, Infovojna a Extraplus. Pro-kremeľskej propagandy sme objavili viac, než dosť.

Hlavné zistenia:

  • Dominantnou bola téma energetiky. Primárnym cieľom útokov prokremeľských médií bola EÚ a Európska zelená dohoda (EZD). Dezinformační aktéri prezentovali akýkoľvek pokus EÚ a ďalších krajín odkloniť sa od modelu jediného dodávateľa – Ruska – k bezpečnejším a  ekologickejším zdrojom ako nebezpečný a neprijateľný. Značne badateľná bola agitácia v prospech projektu plynovodu Nord Stream 2.
  • V kontexte zhoršujúcich sa vzťahov medzi Ruskom a NATO rastie „rétorika studenej vojny“, ktorá prezentuje medzinárodné udalosti ako súperenie medzi USA a NATO s Ruskom. Aliancia bola opakovane obviňovaná zo šírenia rusofóbie, porušovania územnej celistvosti Ruska, agresívnych cvičení či podpory údajnej neofašistickej vlády na Ukrajine.
  • Dezinformátori sa venovali aj výsledkom parlamentných volieb v Rusku, migrácii, „polexitu“, útočeniu na prozápadne orientovaných politikov, kritizovaniu hodnôt západnej spoločnosti či šíreniu propagandistických historických naratívov spojených s druhou svetovou vojnou.
  • Okrajovo sa znovu objavila aj podpora vakcíny Sputnik V. V tejto súvislosti bola kritizovaná najmä EÚ, ktorá má ruskej vakcíne klásť prekážky a očkovanie zneužívať ako „geopolitickú zbraň“.

Hlavné témy v októbri 2021 podrobnejšie

Kľúčovou témou bolo zdražovanie energií. V tejto súvislosti dezinformačné weby útočili na EÚ, kritizovali Európsku zelenú dohodu a agitovali v prospech spustenia plynovodu Nord Stream 2. 

V kontexte zhoršujúcich sa vzťahov medzi Ruskom a NATO sme zachytili vzostup dezinformačných naratívov vykresľujúcich Rusko ako obeť údajnej agresívnej politiky aliancie. 

Na začiatku mesiaca sme mali možnosť pozorovať doznievajúce dezinformačné naratívy týkajúce sa ruských parlamentných volieb, v rámci ktorých bolo Rusko vykresľované ako prosperujúca demokracia. 

Okrajovo sa dezinformačné weby venovali aj pietnym spomienkam na druhú svetovú vojnu, v kontexte ktorých sa v prospech Ruska objavilo využitie historického revizionizmu. Prítomná bola aj agitácia v prospech ruskej vakcíny Sputnik V. V tejto súvislosti bola kritizovaná najmä EÚ. 

Ako nástroj dezinformátorov poslúžil aj spor medzi Poľskom a EÚ a následné fámy o odchode Poľska z únie. 

V neposlednom rade boli prítomné xenofóbne dezinformačné naratívy kritizujúce hodnoty západnej spoločnosti, najmä v spojitosti s právami párov rovnakého pohlavia.

Energetika

Vývoju udalostí v energetickom sektore prispôsobili svoj obsah aj monitorované problematické weby. Tie systematicky šírili kvantum prorusky orientovaných dezinformačných naratívov očierňujúcich EÚ.

Spoločne sa naratívy niesli v duchu opakovane citovaného výroku ruského prezidenta Vladimíra Putina: „Rusko za rast cien energií v Európe nemôže. Kľúčovou bola komunikácia pozitívneho obrazu ruského Gazpromu ako jediného spoľahlivého dodávateľa energií, ktorý sa napriek prekážkam, ktoré mu EÚ kladie, snaží minimalizovať negatívne dopady energetickej krízy na Európu.

Zámerne zamlčiavané boli početné dôkladne zdokumentované prípady, kedy Rusko využívalo dodávky plynu ako nátlakový nástroj na dosiahnutie svojich strategických cieľov. Tvrdenia viacerých odborníkov a pozorovateľov, že Moskva využíva plyn ako nástroj pre urýchlenie spustenia plynovodu Nord Stream 2, boli dezinformátormi zmietnuté zo stola ako „lži eurohujerov“ a konšpirácie „frustrovanej EÚ“.

Ťarchu viny energetickej krízy tak podľa prokremeľských aktérov nesie EÚ a ňou pretláčaná Európska zelená dohoda (EZD). Dezinformační aktéri vykresľovali EZD ako nepremyslené a unáhlené rozhodnutie európskych „eko-fašistov“, ktoré nikdy nedokáže uspokojiť potreby obyvateľov EÚ a privedie Európu do „zeleného pekla“. Svoje tvrdenia dezinformátori podkladali zavádzajúcimi správami o chýbajúcich základných komoditách a zatváraní fabrík v dôsledku reorientácie na obnoviteľné zdroje energií.

Súčasne problematické weby ponúkali zjednodušené a Rusku prospešné riešenia energetickej krízy: prestať „politizovať energetický sektor“, urýchliť spustenie plynovodu Nord Stream 2 a nebrať konkurenčné výhody „najspoľahlivejšiemu dodávateľovi energií“ v Európe – Gazpromu. 

Ako vzor optimálneho riešenia situácie bola prezentovaná nedávno uzatvorená dohoda o 15-ročných dodávkach plynu medzi Ruskom a Maďarskom. Práve Viktor Orbán bol prokremeľskými médiami prezentovaný ako ideálny príklad politika, ktorý robí všetko preto, aby svoju krajinu ochránil pred negatívnymi dopadmi energetickej krízy.

V monitorovanom období tak prokremeľské médiá označovali snahy EÚ a ďalších krajín odkloniť sa od modelu jediného dodávateľa k bezpečnejším a najmä ekologickejším zdrojom za nebezpečný a neprijateľný. 

Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že diverzifikácia energetických  zdrojov a reorientácia na ekologické zdroje energií by výrazným spôsobom oslabili silu ruského vplyvu v Európe. Ten momentálne drží najmä vďaka monopolu na dovoz energií. 

Zatiaľ čo sa členské štáty EÚ snažia o ekologický prechod od fosílnych palív, ktoré prispievajú k nepriaznivým zmenám klímy, prokremeľské médiá tento proces prostredníctvom nepravdivých tvrdení o obnoviteľných zdrojoch energie vykresľujú ako hrozbu.

Agresívne NATO a mierumilovné Rusko

V súvislosti s nedávnym odobratím akreditácie ôsmim ruským diplomatom v NATO na základe obvinení zo špionážnych aktivít a následným pozastavením ruskej stálej misie pri NATO zo strany Kremľa, sme za sledované obdobie zaznamenali výskyt dezinformačných naratívov namierených proti NATO.

Útoky na alianciu pozostávali prevažne z rétorických trikov a starších recyklovaných dezinformačných naratívov. Opätovne sa objavovali tvrdenia, že NATO sa opakovane dopúšťa šírenia rusofóbie, porušovania územnej celistvosti Ruska, využívania Ukrajiny ako odrazového mostíka pre napadnutie Ruska či podpory údajnej neofašistickej vlády v Kyjeve.

Znova predkladaný bol zavádzajúci naratív vykresľujúci Rusko ako obliehanú pevnosť, ktorá je podľa dezinformátorov neustále ohrozovaná údajnými agresívnymi cvičeniami USA a NATO, ako aj (fiktívnymi) presunmi ich vojsk k ruským hraniciam. 

Naproti tomu, cvičenia pod vedením Moskvy boli podľa dezinformátorov len prirodzenou reakciou na provokácie Západu. Tieto tvrdenia sme mali možnosť pozorovať najmä v súvislosti s nedávnym masívnym ruským cvičením ZAPAD-2021.

Súčasne dezinformátori zámerne odvracali pozornosť od oprávnených obáv mnohých členských štátov EÚ a NATO o skutočnom zámere ruských cvičení, ktoré sa niesli vo svetle nedávnej anexie Krymu či pretrvávajúceho konfliktu na východnej Ukrajine. 

V tejto súvislosti sa objavila kritika pobaltských krajín (Litvy, Lotyšska a Estónska), ktorých obavy pred neželanými aktivitami zo strany Moskvy boli zovšeobecňované na „rusofóbiu“ a „prisluhovačstvo“ USA.

Objavilo sa taktiež niekoľko príspevkov kritizujúcich vysoké finančné náklady plynúce z členstva v NATO – vo viacerých oblastiach by sa financie daňových poplatníkov vraj dali uplatniť lepšie. V súvislosti s kritikou NATO a USA bola otváraná aj otázka migrácie a nedávneho odsunu vojsk aliancie z Afganistanu. Práve to má slúžiť na vyvolanie utečeneckej krízy do Ruska so zámerom jeho vnútornej destabilizácie.

Vakcíny, xenofóbia, historický revizionizmus či fámy o odchode Poľska z únie

Škodlivá rétorika týkajúca sa prebiehajúcej pandémie tvorí gro publikačných výstupov dezinformačných webov. Počas monitorovaného obdobia sme mali možnosť pozorovať množiace sa útoky namierené proti odborníkom, vakcinácii či protipandemickým opatreniam. Okrajovo sa v problematických médiách znova objavila aj podpora ruskej vakcíny Sputnik V. V tejto súvislosti bola kritizovaná najmä EÚ, ktorá má ruskej vakcíne klásť prekážky a očkovanie zneužívať ako „geopolitickú zbraň“.

Na začiatku mesiaca sme zaznamenali doznievajúce články týkajúce sa ruských parlamentných volieb. Tie sprevádzalo množstvo obvinení z netransparentnosti a volebných podvodov. Prokremeľské weby však v snahe udržať falošný obraz Ruska ako fungujúcej a prosperujúcej demokracie zahltili informačný priestor vyhláseniami Putina, že výsledky volieb svedčia o rozvíjajúcej sa ruskej demokracii.

V súvislosti s výročím bitky o Dukliansky priesmyk boli v priebehu októbra zachytené aj propagandistické naratívy ohýbajúce históriu. Tie vykresľovali Sovietsky zväz a jeho nástupcu, dnešné Rusko, ako mierotvorcov a osloboditeľov Európy od fašizmu. 

Zároveň banalizovali zásluhy západných spojencov v druhej svetovej vojne a opomínali historické fakty, ktoré by mohli pozitívny obraz ZSSR a Ruska poškodiť. 

Moskva podobné naratívy využíva aj na ospravedlnenie svojej súčasnej agresívnej zahraničnej politiky, ako napríklad nedávnej anexie Krymu či eskalácie konfliktu na východnej Ukrajine – ten je často v historickom kontexte vykresľovaný ako povstanie proti fašistickej ukrajinskej „banderovskej“ junte.

V kontexte situácie na Ukrajine prokremeľské médiá opakovane citovali problematickú esej bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, v ktorej podkopával národnú identitu a stabilitu Ukrajiny s cieľom navodiť dojem, že väčšina Ukrajincov žiada návrat k proruským postojom z obdobia pred majdanskými protestami.

Ako nástroj dezinformátorov poslúžil aj spor medzi Poľskom a EÚ a následné fámy o tzv. Polexite – vystúpení Poľska z EÚ. Tieto tvrdenia sa začali šíriť na internete po tom, čo poľský ústavný súd rozhodol, že dva body zmluvy o EÚ sú v rozpore s poľskou ústavou. Toto rozhodnutie bolo vykresľované ako dôkaz toho, že EÚ je nestabilná organizácia, ktorá sa snaží odobrať suverenitu svojim členským štátom.

Zaznamenali sme aj útoky na hodnoty západnej spoločnosti, dezinformátori atakovali „liberálov“, „mimovládne organizácie“ či tzv. „médiá hlavného prúdu“. Počtom interakcií rezonovalo najmä vyjadrenie Vladimíra Putina na tému rodovej rovnosti a práv rovnakého pohlavia v západných krajinách. Západ kritizoval za to, že prichádza s pojmami ako „rodič číslo 1“ a „rodič číslo 2“, čo je podľa neho „na pokraji zločinu proti ľudskosti“. 

Cieľom týchto dezinformačných naratívov je vzbudiť v očiach verejnosti falošný dojem, že západná spoločnosť, najmä jej hodnotové nastavenie spojené s toleranciou a multikulturalizmom, povedie k morálnej zvrátenosti a deviácii. Naopak, Rusko bolo vykresľované ako garant a ochranca „tradičných hodnôt“.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/