Koronavírus: Svetová zdravotnícka organizácia vyvracia mýty.

Požiadavka nás všetkých je však jasná – zodpovedný prístup nielen zo strany štátov, medzinárodných či mimovládnych organizácií, ale predovšetkým jednotlivcov – je to teda na nás. Na každom jednom z nás.

Koronavírus sa rýchlo šíri celým svetom. Po útlme v Ázii sa presunul predovšetkým do štátov Európy. Slovensko nie je výnimka. Práve naopak. Čaká nás to, čo ostatných. Nesmieme to podceniť.

Ako počas každej krízy, infopriestor je aj teraz zaplavený zdravotníckymi a politickými dezinformáciami. Pri riešení tejto krajnej situácie je však potrebné postupovať na základe faktov, nie dezinformácií, poplašných správ a pochybných odporúčaní z neoverených zdrojov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto prináša súpis mýtov, otázok a odpovedí o koronavíruse. Dozviete sa v akých podmienkach sa COVID-19 prenáša a ako sa môžete chrániť.

Peter Dubóczi a Katarína Kondrótová z Infosecurity.sk ho pre vás pripravili v Slovenčine.

Pôvodný zdroj WHO

Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde naďalej pôsobí ako doktorand. Zároveň je výskumníkom pre Inštitút strategických politík a analytikom MapInfluenCE projektu Asociace pro mezinárodní otázky. Venuje sa problematike otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby. Kontakt: peter.duboczi@infosecurity.sk