Infovojna manipuluje pomocou cherry-pickingu: CO2 spôsobuje „ozelenenie“ Zeme, jeho negatíva sú však väčšie

Infovojna publikovala manipulatívny článok, v ktorom informovala o efekte „ozelenenia“ vďaka vyššej koncentrácii CO2 v atmosfére. Oxid uhličitý síce spôsobuje nárast vegetácie na Zemi, má však ďalekosiahle negatívne dopady. Tie rastliny nedokážu eliminovať.

Portál Infovojna zverejnil 23. augusta 2023 manipulatívny článok s názvom „VIDEO, které drtí celou klimatickou propagandu: Díky vyšším hodnotám CO2 ve vzduchu došlo ke 30% nárůstu vegetace na naší planetě“. Príspevok bol prevzatý z konšpiračnej stránky Necenzurovaná pravda.

Neznámy autor alebo autorka článku píše o štúdii z roku 2016, ktorá bola publikovaná vo vedeckom časopise Nature. Podľa nej dochádza na Zemi vďaka väčšej koncentrácii oxidu uhličitého (CO2) k nárastu zelenej vegetácie. Autor či autorka článku prevzal výsledky z tejto štúdie, ktoré uverejnil bez širšieho kontextu, a vyvodil zjednodušené a mylné závery. Voči rovnakej intepretácii ako bola použitá v príspevkoch na portáloch Infovojna a Necenzúrovaná pravda sa už v roku 2016 ohradili samotní autori vedeckej štúdie. 

Na základe výsledkov vedeckej štúdie dospela Infovojna k nasledovnému záveru: „Všechny, kdo věří propagandě razící nesmysly o změně klimatu způsobené CO2, který je produkován díky lidské činnosti, je třeba považovat za nevzdělané hlupáky neznající základní přírodní zákonitosti.

Podľa tohto článku, čím viac bude v ovzduší CO2, tým lepšie bude prostredie pre rastliny. To by malo viesť k väčšiemu objemu potravín pre ľudí a zvieratá. Na základe tejto logiky dospel autor či autorka článku k presvedčeniu, že všetci tí, ktorí požadujú účinné riešenia na zníženie uhlíkovej stopy, v skutočnosti presadzujú „extrémne škodlivú agendu“ pre prírodu a planétu.

CO2 spôsobuje efekt „ozelenenia“, jeho negatíva však prevyšujú pozitíva

Spomínaná štúdia vydaná v roku 2016 tímom 32 autorov z 24 inštitúcií z ôsmich krajín dospela k záveru, že zvýšená koncentrácia CO2 v atmosfére vedie k nárastu množstva zelených rastlín.

Podľa autorov štúdie je hlavným faktorom zvýšeného množstva vegetácie na Zemi dodatočný prísun CO2 z ľudskej činnosti, ktorý rastliny využívajú na hnojenie. Zelené listy totiž využívajú energiu zo slnka a pri svojom raste využívajú CO2, vodu a živiny z pôdy. K rozmachu rastlín do istej miery prispievajú aj ďalšie faktory, ako napríklad väčšie množstvo dusíka v prostredí, otepľovanie alebo zmeny v obhospodarovaní pôdy.

Tvorcovia štúdie však jedným dychom vyvracajú tvrdenia klimatických skeptikov, ktorí sa snažia na základe ich zistení presvedčiť, že väčšie množstvo CO2 je v skutočnosti pre planétu prospešné. Podľa vedcov totiž negatíva CO2 prevážia nad pozitívami.

Profesor Ranga Myneni z Bostonskej univerzity, vedúci spomínanej štúdie, ešte v roku 2016 pre BBC povedal, že dodatočný rast stromov nevykompenzuje globálne otepľovanie, extrémne prejavy počasia (ako sú suchá, vlny horúčav a povodne), zvyšovanie hladiny morí, topenie ľadovcov, okysľovanie oceánov, úbytok arktického morského ľadu a predpovede silnejších tropických búrok.

Zvyšujúca sa koncentrácia CO2 v ovzduší tak môže byť pre rastliny prospešná, je však hlavným vinníkom klimatických zmien. Množstvo tohto plynu, ktorý v zemskej atmosfére zadržiava teplo, sa rapídne zvyšuje od priemyselnej éry v dôsledku ľudskej činnosti.

Pozitívny efekt vyššej koncentrácie CO2 na rastliny sa podľa vedcov časom znižuje

Zelené listy využívajú energiu slnečného svetla prostredníctvom fotosyntézy na chemické spojenie oxidu uhličitého zo vzduchu spolu s vodou a živinami. Rastliny teda potrebujú CO2 na svoj rast. Jeho zvýšená koncentrácia v atmosfére v dôsledku ľudskej činnosti má na ne hnojivý účinok, vďaka ktorému prosperujú.

Rastliny zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní Zeme ako obývateľného miesta. Tým, že odčerpávajú CO2 z atmosféry, do istej miery spomaľujú klimatické zmeny. To však neznamená, že tento plyn je prospešný aj v ďalších aspektoch.

Doktor Philippe Ciais z Laboratória klimatických a environmentálnych vied v Gif-sur-Yvette vo Francúzsku, ktorý je zároveň spoluautor štúdie, uviedol: „Argumentácia odporcov (opatrení na znižovanie emisií uhlíka) je chybná z dvoch dôvodov. Po prvé, nezohľadňujú mnohé negatívne aspekty zmeny klímy. Po druhé, štúdie ukázali, že rastliny sa aklimatizujú na zvyšujúcu sa koncentráciu CO2 a hnojivý účinok sa časom znižuje.

Nie je teda jasné, dokedy bude tento trend zazelenania pokračovať. Koncentrácia CO2 totiž dosiahne svoj vrchol, zatiaľ čo oneskorené globálne otepľovanie ním spôsobené bude pokračovať ešte niekoľko desaťročí. Ukazuje to napríklad štúdia z roku 2021, podľa ktorej sa trendy zazelenania spomalili a naopak sa posilnili negatívne trendy hnednutia vegetácie, a to najmä v tropických dažďových lesoch.

Ďalší rast rastlín je zároveň obmedzený inými faktormi, ako napríklad nedostatok vody alebo živín.

Viac rastlín na Zemi nezabráni zmene klímy a s ňou spojeným negatívnym dôsledkom

Klimatickí skeptici neberú do úvahy ani ďalšie dôvody, prečo by toto „ozeleňovanie“ Zeme nemalo byť bez kontextu ospevované.

Článok zverejnený na portále Infovojna sa snaží svojich čitateľov presvedčiť, že čím viac bude v ovzduší CO2, tým lepšie bude prostredie pre rastliny a tým viac potravín sa urodí. Podľa environmentálneho vedca z Kalifornskej univerzity v Santu Cruz Elliotta Campbella to však nie je pravda. Zvýšené množstvo fotosyntézy totiž nevedie priamoúmerne k väčšiemu objemu potravín.

Okrem toho, väčšie množstvo CO2 v ovzduší môže spôsobiť, že rastliny budú menej kvalitné a výživné. Viaceré štúdie totiž naznačujú, že vegetácia rastúca v prostredí s vyššou koncentráciou CO2 obsahuje menej dôležitých živín, akými sú dusík, meď či draslík. Tie sú nevyhnutné pre zdravý vývoj jedincov. Ak totiž konzumujeme potraviny s nedostatkom živín, stávame sa náchylnejší voči mnohým chorobám.

V neposlednom rade je potrebné pripomenúť, že viac rastlín na Zemi nezabráni zmene klímy. Rastliny aktuálne absorbujú približne 30 % všetkého CO2, ktorý človek ročne vypustí do atmosféry. Rovnakú časť CO2 však odstraňujú aj v čase, keď naše emisie prudko rastú. Napriek fenoménu „ozelenenia“ Zeme sa hladina CO2 za posledné dve storočia vyšplhala na úroveň, aká tu nebola milióny rokov. To má už dnes závažné dôsledky na celú planétu a situácia sa bude zhoršovať.

Infovojna šíri toxický obsah vrátane klimatických nezmyslov

Portál Infovojna patrí medzi najznámejšie dezinformačných aktérov na Slovensku. Je zaradený na zoznam stránok so sporným obsahom na základe hodnotenia nezávislej komisie v rámci projektu Konšpirátori.sk.

Zároveň figuruje na zozname zdrojov, ktoré na Slovensku šíria kremeľskú propagandu a predstavujú veľkú hrozbu pre spoločnosť v informačnom priestore. Ten zostrojila analytická spoločnosť Gerulata Technologies.

Okrem ruskej propagandy, konšpiračných teórií či nenávistných prejavov šíri Infovojna značné množstvo nezmyslov súvisiacich s klímou. V minulosti sa napríklad svojich čitateľov snažila presvedčiť, že informácie o zmene klímy sú podvodom zo strany Svetového ekonomického fóra.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na vnútroštátne a medzinárodné konflikty. Aktuálne sa venuje témam zaoberajúcim sa informačnou bezpečnosťou a problematike regulácie online platforiem. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk