Redakcia

224 PRÍSPEVKOV

RECENT ACTIVITY

Antifa v alternatívnej realite

Samotný pojem Antifa ...

Rockefeller nechce zaviesť kontrolu nad Američanmi

Rockefellerova nadácia pripravila plán týkajúci sa boja proti pandémii COVID-19. Plán zahŕňa vytvorenie Pandemickej testovacej komisie a určitej infraštruktúry, ktorá by za rok umožnila otestovať až 30 miliónov ame...

Homosexualita nie je extrémnou úchylkou

Perex: Článok operuje s homofóbnou predstavou, že väčšina homosexuálov nie sú „skutoční“ homosexuáli, ale že vykazujú predstierané správanie. Takýto pohľad na ľudskú sex...