Dezinformácie a propaganda o ukrajinskej krajnej pravici na Slovensku a Ukrajine. Mapovanie aktérov a naratívov na Facebooku

Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii od roku 2014, ruskému vplyvu a informačnej vojne však vzdoruje oveľa dlhšie. Táto štúdia sa zaoberá práve miestnymi aktérmi na Slovensku a na Ukrajine, ktorí šíria ruskú propagandu. Cieľom je zistiť, ako prokremeľskí aktéri v oboch krajinách od začiatku Majdanu konštruovali obraz Ukrajiny vo verejnom diskurze prostredníctvom špecifického naratívu o „zásadnom vplyve krajnej pravice na Ukrajine“.

Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii od roku 2014. Ruskému vplyvu a informačnej vojne však vzdoruje oveľa dlhšie. Nie sú to len vojenské prostriedky, ktoré Rusko využíva v snahe o udržanie si svojej zóny vplyvu, svojho vysnívaného „ruského sveta“.

Rok 2014 priniesol zintenzívnenie ruských informačných operácií a aktívnych opatrení, ktorých cieľom bolo legitimizovať ruskú politiku, zdiskreditovať Ukrajinu, Západ a demokratické a medzinárodné inštitúcie, ktoré by mu mohli stáť v ceste.

Na dosiahnutie svojich cieľov Kremeľ využíva vlastných aktérov (veľvyslanectvá, špiónov, oligarchov), pre ktorých je však kľúčová spolupráca s miestnymi aktérmi, ktorí sú ochotní šíriť ruskú propagandu z rôznych motivácií.

Táto štúdia sa zaoberá práve miestnymi aktérmi na Slovensku a na Ukrajine, ktorí šíria ruskú propagandu. Cieľom štúdie je zistiť, ako prokremeľskí aktéri v oboch krajinách od začiatku Majdanu konštruovali obraz Ukrajiny vo verejnom diskurze prostredníctvom špecifického naratívu o „zásadnom vplyve krajnej pravice na Ukrajine“.

Hlavné zistenia – Slovensko

 • Slovenský dataset obsahoval 1 203 analyzovaných príspevkov.
 • Na Slovensku dominovali komunikačným aktivitám počas celého sledovaného obdobia najmä dezinformačné médiá, ktoré dlhodobo vykazujú známky proruského sentimentu.
 • Najvýznamnejšie sa na monitorovanej komunikácii podieľalo Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku. Ním uverejnených 149 príspevkov zodpovedalo viac ako 12 % z celkového počtu analyzovaného obsahu. Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku spomínalo Ukrajinu vo viac ako 5 % svojho celkového obsahu.
 • Okrem viacerých alternatívnych médií a facebookových stránok dominovali v rebríčku najefektívnejších aktérov politici. V efektivite komunikácie jednoznačne dominoval Ľuboš Blaha. Prostredníctvom 55 príspevkov vygeneroval viac ako 519 tisíc interakcií. Najväčší nárast aktivity možno zaznamenať v roku 2022.
 • Najväčší počet relevantných a analyzovaných príspevkov obsahoval naratív o kriminálnych aktivitách krajne pravicových organizácií na Ukrajine. Išlo najmä o skupiny ako Azov, Pravý sektor, UPA atď.
 • Významnú časť obsahu tvoril historický revizionizmus, ktorý sa viazal najmä na osobu Stepana Banderu a banderovcov, resp. na ich činnosť počas druhej svetovej vojny.

Hlavné zistenia – Ukrajina

 • Takmer 28 % ukrajinských publikácií súviselo s oslavou OUN a UPA (58 príspevkov). Tieto publikácie sú súčasťou naratívu historického revizionizmu.
 • Najpopulárnejšími kľúčovými slovami boli „UPA“ (v 122 príspevkoch), „OUN“ (v 87 príspevkoch) a ukrajinskí fašisti/ukrajinskí nacisti/ukronacisti/neonacisti (spolu 62 príspevkov).
 • Tieto zistenia dokazujú, že hlavnými témami pri konštruovaní naratívu o „nacizme na Ukrajine“ sú historický revizionizmus v kontexte činnosti OUN/UPA, a diskreditácia Ukrajincov a ukrajinskej vlády ovplyvnených Revolúciou dôstojnosti v roku 2014 a integračnými procesmi do Európskej únie na Ukrajine.
 • Spomedzi aktívnych ukrajinských aktérov najviac príspevkov uverejnili Novosti Ukrajiny (Novinky Ukrajiny, 38 príspevkov). Nasledovali Oles Buzina – Soobshchestvo (Oles Buzina – Komunita, 31 príspevkov), Pershyi Kozatskyi (Prvý Kozácky, 27 príspevkov).
 • Hlavným naratívom bola historická konfrontácia, a to najmä v súvislosti s glorifikáciou OUN/UPA, ako aj výročím UPA na Ukrajine (107 príspevkov). Tento naratív pozostáva zo správ o obvinení OUN/UPA z nacizmu a vojnových zločinov počas druhej svetovej vojny.

Viac informácií nájdete nižšie v samotnej štúdii.

Výskum bol realizovaný v rámci projektu Obsah, vývoj a šírenie ústredného legitimizačného naratívu kremeľskej propagandy na Slovensku a Ukrajine, a to na základe zmluvy č. MVZP/2022/2/1 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR.

Názory a tvrdenia vyjadrené v tomto dokumente nepredstavujú oficiálne stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/