Zdravý pohyb v informačnom priestore. Mediálna gramotnosť a jej dopad na naše konanie (DISINFO BASICS)

Význam mediálnej gramotnosti v posledných rokoch exponenciálne rastie. Inak tomu nebude ani v budúcnosti. Dôvodom sú okrem iného dezinformácie, manipulatívne techniky či propagandistické naratívy šírené v online priestore a prostredí sociálnych sietí. Mediálna gramotnosť je modernou nadstavbou gramotnosti ako takej. Zahŕňa predovšetkým schopnosť správne pristupovať k informáciám v mediálnom prostredí, respektíve ich korektne vyhodnocovať. Týka … Čítať ďalej Zdravý pohyb v informačnom priestore. Mediálna gramotnosť a jej dopad na naše konanie (DISINFO BASICS)