Zaznamenal útočník cez kameru počítača vašu činnosť počas návštevy porno stránok? Polícia varuje!

73

Nepochybne inšpirovaní Britským seriálom Black Mirror, dielom „Drž hubu a tancuj“ rozposiela neznámy páchateľ email v ktorom vyzýva prijímateľa aby poslal/a sumu 50.000 CZK (asi €2000). Polícia vyzýva aby ste na email nereagovali. Ide pravdaže o podvod. K výzve sa pripájame.

Ak máte pochybnosti o tom, či sa niekto môže na vašu kameru a mikrofón pripojiť, máte tri možnosti.

  1. Páskou si zalepte kameru. Je to bežná prax, má to takto ošetrené aj Mark Zuckerberg.
  2. Kúpte si otvárateľný kryt na kameru. Jednoduché e praktické riešenie.
  3. Nainštalujte si program, ktorý monitoruje používanie vašej kamery a mikrofónu. Pre Windows sa môžete inšpirovať tu, pre MAC OS je výborným riešením program Micro Snitch (máme ho aj my).
Mark Zuckerberg a jeho zalepená web kamera
Otvárateľné krytky na počítať, tablet, či smartphone
Aplikácia Mikro Snitch pri aktivácii kamery, či mikrofónu zobrazí varovanie