YouTube sa stal novým zdrojom dezinformácií, tvrdia odborníci

Factcheckeri z viac ako 80 organizácií po celom svete adresovali generálnej riaditeľke online video platformy YouTube Susan Wojcicki otvorený list. Vyčítali jej neschopnosť v boji proti dezinformáciám a odporúčali aktívnejší prístup pri odhaľovaní nepravdivých výrokov na platforme.

Sociálne siete a online platformy ako Facebook, Instagram, WhatsApp alebo Twitter sú neustále sužované deziformačným obsahom. Príchodom pandémie zaznamenali podstatný nárast klamlivých príspevkov, a naviac aj zmenu v ich obsahu. Hlavnými a opakujúcimi sa témami sa postupne stali zavádzajúce informácie o víruse a vakcinácii. 

Verejná debata o fungovaní Facebooku a ostatných sociálnych sietí je v mnohých ohľadoch stále aktuálna. Je však na mieste tento diskurz rozšíriť a zamerať sa aj na YouTube, ktorý je medzi sledovateľmi a tvorcami videí známy už od roku 2005.

Zdôraznili prešľapy

Viac ako 80 organizácií na kontrolu faktov vyzvalo v otvorenom liste YouTube, patriaci pod spoločnosť Google, aby lepšie bojoval proti dezinformáciám. Uviedli, že v súčasnosti ide o „jeden z hlavných kanálov online dezinformácií na celom svete“. Dodali, že v boji proti šíreniu neprávd na svojej platforme spoločnosť nekoná dostatočne.

Vo svojom liste uviedli príklady škodlivých videí z rôznych krajín, ktoré aj napriek ich nebezpečnému obsahu zostali overovateľmi faktov na YouTube nepovšimnuté.

YouTube podľa odborníkov dostatočne nezakročil proti dezinformáciám, čo viedlo k celosvetovému šíreniu tohto obsahu. Týkal sa tém spojených s voľbami, konšpiračnými teóriami, klamlivými výrokmi, nenávistnými prejavmi, či hnutím QAnon, ktoré sa zakladali na falošných tvrdeniach.

Autori listu dodávajú, že opatrenia zavedené platformou v boji proti dezinformáciám sú „nedostatočné“ a „nefunkčné“. Zdôraznili, že situácia je väčšmi kritická v krajinách, ktoré hovoria iným jazykom ako angličtinou.

Týka sa to aj oblasti tzv. globálneho Juhu, teda štátov v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike, kde je uplatňovanie týchto pravidiel ešte slabšie.

„Každý deň vidíme, že YouTube je jedným z hlavných kanálov online dezinformácií na celom svete.“
Výrok z otvoreného listu skupiny factcherckerov z celého sveta – od The Washington Post v Spojených štátoch až po Africa Check so sídlom v Keni.

Príkladov je príliš veľa na to, aby sa dali spočítať

V otvorenom liste sa odborníci odvolávali na viaceré príklady, kedy boli používatelia služby YouTube ohrození dezinformáciami. 

Zahŕňa to prípady prekvitajúcich konšpiračných skupín, často s medzinárodným prepojením, či posilnenie nenávistných prejavov voči zraniteľným skupinám. Objavovali sa ale aj videá, ktorých obsah zahŕňal nabádanie k bojkotu očkovania alebo liečby koronavírusu s falošnými liekmi.

Okrem aktuálnej témy koronavírusu YouTube už roky sprístupňuje aj obsah, ktorý nabáda k užívaniu falošných liekov na rakovinu.

„Minulý rok bol celý svet svedkom dôsledkov dezinformácií, keď násilný dav zaútočil na budovu Kapitolu v USA. Videá, v ktorých bol podporovaný naratív o podvode počas (prezidentských) volieb, boli zhliadnuté viac ako 33 miliónov ráz. Príkladov je príliš veľa na to, aby sa dali spočítať,“ uvádza sa v liste.

YouTube už zakročil

YouTube v reakcii na otvorený list uviedol, že overovanie faktov je dôležité, ale nie je jediným spôsobom, ako platforma v súčasnosti reaguje na dezinformácie. V odpovedi dodal, že na zabezpečenie tohto problému využila investície po celom svete.


V roku 2020 YouTube podnikol kroky na potlačenie dezinformácií o pandémii – v októbri 2020 zakázal šírenie dezinformácií o očkovaní krátko po tom, čo podobné kroky podnikol aj Facebook. O rok neskôr dokonca oznámil, že odstráni videá, ktoré šíria dezinformácie o akýchkoľvek vakcínach.

Na Slovensku napríklad za šírenie poloprávd, hoaxov a neoverených informácií YouTube zablokoval a zrušil kanál Igorovi Bukovskému. Zavedené metódy ale stále nie sú postačujúce.

Čo odporúčajú factcheckeri?

Skupina factcheckerov vo svojich odporúčaniach vyzvala YouTube, aby sa uistil, či nastavený algoritmus používateľom nepropaguje obsah zahŕňajúci dezinformácie alebo neodporúča videá pochádzajúce od nespoľahlivých zdrojov.

Autori v liste naliehajú na vykonanie štyroch hlavných zmien, ktoré by mali pomôcť aktuálnej situácii na platforme:

  1. Záväzok financovať nezávislý výskum dezinformačných kampaní na platforme. YouTube by podľa nich mal podporovať prieskum o pôvode rôznych dezinformačných kampaní, ich dosahu, vplyve a spôsoboch, ako odhaliť nepravdivé informácie.
  1. Poskytovanie kontextu a debunkov, ktoré vyvracajú dezinformácie šíriace sa vo videách. To priamo súvisí aj so systematickou spoluprácou s nezávislými overovateľmi faktov po celom svete.
  2. Zavedenie opatrení proti tým, ktorí opakovane produkujú a šíria videá obsahujúce nepravdivé informácie. Spoločnosť by mala zamedziť speňaženiu tohto obsahu a jeho propagácii.
  1. Rozšíriť súčasné a budúce úsilie proti dezinformáciám v iných jazykoch ako angličtina. Odporúča sa aj poskytovanie údajov špecificky upravených pre konkrétny jazyk a krajinu. 

Čo môžeme od YouTube očakávať v budúcnosti?

To, ako sa YouTube v budúcnosti zachová, je možné čiastočne predpovedať pomocou výšky príjmov z reklám

Ak by sa vydal cestou Facebooku, uprednostní svoje zisky a zárobky z reklamy na videách, nehľadiac na ich obsah.

Ak by sa obrátil na overovateľov faktov a dôslednejšiu kontrolu obsahu, je pravdepodobné, že sa mu aspoň čiastočne podarí zamedziť šíreniu dezinformácií na platforme. Tým ale príde o množstvo videí s vysokými interakciami, a teda aj o príjmy z reklamy.

Služba YouTube už v súčasnosti obmedzuje tvorcov, ktorí vo svojich videách porušujú pravidlá a zásady komunity šírením škodlivého, nebezpečného alebo explicitného obsahu. Tento obsah je zväčša odstránený alebo demonetizovaný, to znamená, že YouTube zablokuje zobrazovanie reklám, a tým podstatne znižuje zisky z daného videa.

Aktuálne pravidlá komunity sú však komplikované a rozdielne interpretovateľné, čo spôsobuje, že tieto zásady nefungujú účinne pre platformu ako celok. 

Trpia tým napríklad tvorcovia, ktorí svoje videá zameriavajú na edukáciu publika a mnohé z nich tak kvôli rôznorodým (napríklad historickým) témam podliehajú demonetizácii, aj napriek svojmu neškodnému obsahu.

Boj proti dezinformáciam na YouTube preto musí byť efektívny, aktívny a jednoznačný. Taký, ktorý účinne chráni používateľov a zároveň neohrozí milióny tvorcov po celom svete.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/