Odporcovia COVID pasov ignorujú fakty

Zdroj: Flickr.

Schválenie tzv. COVID pasov Európskym parlamentom (EP) rozvírilo vody dezinformačnej scény. Jedno z najčastejších tvrdení v internetových diskusiách vytvára dojem, že táto scéna predpovedala ich prijatie ešte v roku 2020. K odporcom COVID pasov sa pridala aj časť českých a slovenských politikov. Úspešne pritom burcujú nálady časti obyvateľstva, čoho dôkazom je aj nedávny protest v Prahe.

Čo sú COVID pasy?

9. júna 2021 bola verejnosť informovaná o odsúhlasení Digitálneho COVID osvedčenia EÚ (tzv. COVID pas) väčšinou poslancov EP. Toto opatrenie má uľahčiť bezpečné cestovanie potvrdením očkovania proti COVID-19, negatívneho výsledku testu alebo zotavenia sa z ochorenia v uplynulých šiestich mesiacoch. Celkovo tak budú existovať tri verzie tohto osvedčenia.

COVID pasy budú zadarmo vydávané vnútroštátnymi orgánmi a formálne vstúpia do platnosti od 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Systém COVID pasov budú uznávať všetky členské štáty EÚ spolu s Islandom, Nórskom a Lichtenštajnskom. Cieľom nie je nahradiť cestovné pasy a ich vlastníctvo nie je povinné. Držiteľom však umožnia cestovať bez obmedzení, akými sú karenténa alebo samoizolácia, pokiaľ „nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia“. Obmedzenia držiteľov týchto osvedčení by nastali napr. pri vzniku a rozšírení novej mutácie koronavírusu v niektorej z horeuvedených krajín.

Včera hoax, dnes skutočnosť?

V mnohých diskusiách na sociálnych sieťach sa objavuje naratív, podľa ktorého bolo zavedenie COVID pasov ešte v roku 2020 prezentované ako hoax, no dnes sú už tieto osvedčenia realitou. 

Ako zdôrazňuje Jan Cemper z portálu Manipulátoři.cz v susednom Česku sa hovorilo o snahe zaviesť podobné riešenia ešte v júni 2020. Naratív odporcov COVID pasov úplne ignoruje existenciu medzinárodných očkovacích preukazov, ktoré predchádzali týmto osvedčeniam o niekoľko desaťročí a stali sa pre ne inšpiráciou.

Hlučná menšina sa hlási

Milan Uhrík z hnutia Republika sa v statuse pochválil tým, že ako jediný slovenský europoslanec zahlasoval proti COVID pasom. Podľa Uhríka tieto osvedčenia „nie sú slobodou v cestovaní, ale budúcou povinnosťou v očkovaní a testovaní“. 

Poslanec EP zároveň dodáva, že sa jedného dňa bude môcť do týchto osvedčení zaznamenávať aj politická korektnosť názorov alebo extrémistická príslušnosť držiteľa. COVID pasy však nie sú povinné a nemôžu informovať o skutočnostiach netýkajúcich sa COVID-19.

Tomio Okamura z českého hnutia SPD vníma COVID pasy ako „diskrimináciu ľudí, ktorí sa nechcú nechať očkovať a testovať”. Je otázne, čo by povedal na existenciu medzinárodného očkovacieho preukazu, ktorý je podmienkou vstupu do niektorých krajín. Okamura zdôrazňuje, že toto opatrenie nie je nutné zavádzať, pretože „sa dá cestovať aj bez COVID pasu“. Cieľom COVID pasov je pritom uľahčiť cestovanie a slúžia pre ochranu jednotlivých štátov pred zdravotným ohrozením plynúcim z COVID-19.

Týmito naratívmi bol ovplyvnený aj protest na Malostranskom námestí v Prahe, ktorého sa zúčastnili stovky ľudí. Ich hlavnou motiváciou bolo vyjadrenie nesúhlasu s vytvorením právneho rámca pre vydávanie COVID pasov v Česku.

Nezodpovednosť odporcov COVID pasov

Milan Uhrík a Tomio Okamura sa prezentujú ako bojovníci za slobodu a demokraciu. Počas pretrvávajúcej pandémie sa však stavajú proti dobrovoľnému opatreniu, ktoré môže uľahčiť slobodný pohyb občanov po spomínaných európskych krajinách. Zároveň nezodpovednou a manipulatívnou rétorikou vytvárajú v ľuďoch potrebu bojkotu opatrenia, ktoré má slúžiť na ochranu nás všetkých. Prístup Uhríka a Okamuru môže mať dosah na zhoršenie pandemickej situácie. COVID pasy majú pritom motivovať ľudí k väčšej zodpovednosti a chrániť krajiny pred prenášaním COVID-19.

Vyštudoval bakalársky stupeň politológie na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, hybridné hrozby a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Kontakt: branislav.jamriska@infosecurity.sk