Nová kniha mýty o Rusku konfrontuje populárne naratívy s tvrdou realitou

Mnohí Slováci sú presvedčení o tom, že o Rusku toho veľa vedia a dôkladne ho poznajú. Sčasti za to môže veľký počet domácich a zahraničných správ, ktoré sa v médiách a na internete o Rusku nachádzajú. Ľudia si však neuvedomujú, že často nečítajú spravodajstvo, ale mytológiu.

Tlačová správa

Mýtus o slovanskej vzájomnosti

Tento mýtus z 19. storočia odráža úsilie cárskeho Ruska dostať pod kontrolu slovanské národy vytvorením ilúzie ich rovnoprávnosti a spoločných záujmov a väzieb. Prepadnutie Poľska Rusmi (a o dva týždne skôr aj Slovenským štátom) v septembri 1939, Katynský masaker, Moskvou rozpútaný hladomor Ukrajincov v 30. rokoch 20. storočia, vyvraždenie desiatok tisíc pravoslávnych Srbov katolíckymi Chorvátmi v Jasenovaci a nedávna anexia ukrajinského Krymu Ruskom sú podľa Mesíka veľmi zvláštnymi prejavmi onej mýtickej slovanskej vzájomnosti.

Mýtus o mierumilovnosti Ruska

Mnohí Rusi veria, že snáď niet mierumilovnejšieho národa a štátu na svete, ako je ten ich. Je však ťažké pomenovať čo len jedinú európsku krajinu susediacu s Ruskom, ktorú Rusi v 20. storočí vojensky neprepadli.

Mýtus o “Veľkej vlasteneckej vojne”

Prepisovanie a utajovanie dejín druhej svetovej vojny dnes patria medzi najsilnejšie zdroje ruskej mytológie. Cieľom naratívu o “Veľkej vlasteneckej vojne” je zamaskovať skutočnosť, že prvé dva roky vojny, až do júna 1941, stála Moskva na strane Hitlera a zásobovala nacistické Nemecko surovinami, bez ktorých by nemohlo viesť vojnu proti Francúzsku ani Veľkej Británii. Rovnako úloha Ruska pri vyzbrojení nacistického Nemecka bola oveľa významnejšia, ako sa bežne vie.

Rusko ako krajina blahobytu a sociálnej spravodlivosti

Tento mýtus vychádza z predstavy staršej generácie, že rovnostárske usporiadanie spoločnosti z čias komunizmu ostalo v Rusku dodnes. Súčasné Rusko je v skutočnosti sociálne extrémne polarizované. Popri maličkej skupine multimiliardárov, ktorí sa v rámci privatizácie zmocnili ropného a plynového priemyslu, existuje masa veľmi chudobných ľudí, ktorí žijú v skromných pomeroch a majú tretinu minimálnej mzdy Slovákov.

Ako Rusi zvládli pandémiu Covid-19

Medzi nové mýty patrí ten, že v protiklade ku katastrofálnemu zlyhaniu západných vlád, Moskva epidémiu v Rusku úspešne zvláda. V skutočnosti si COVID-19 do konca októbra 2020 vyžiadal 4-násobne viac obetí, ako uvádzajú oficiálne ruské čísla. Vakcína Sputnik V bola skutočne prvá registrovaná na svete, žiadna iná vláda však nezaregistrovala vakcínu bez riadne uskutočnených klinických testov.

Editor knihy hovorí, že napriek tomu, že Slovensko je dnes súčasťou kolektívneho Západu, takmer polovica jeho obyvateľov si myslí, že ich krajina nepatrí ani na Východ, ani na Západ.
Verí, že podobné vnímanie vlastnej krajiny vytvára priaznivé prostredie pre snahy vonkajších aktérov spochybňovať a oslabovať väzby so Západom skrz iluzórne alternatívy založené na spomínaných mýtoch o Rusku. “Z tohto pohľadu je Slovensko zraniteľnejšie než jeho vyšehradskí susedia, keďže rusko-sovietska mytológia tu dlhé roky nachádzala a ešte stále nachádza priaznivé prostredie. Dôkazom je aj valiaca sa vlna dezinformačno-konšpiračných naratívov produkovaných aktérmi kremeľskej propagandy,” uzatvára.

https://www.ivo.sk/8741

#Rusko #mytológia #vzovretípropagandy #historickýrevizionizmus #strážcovia

Riaditeľ a analytik portálu Infosecurity.sk | Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk