Infosecurity.sk: Monitoring dezinformačnej scény (september-december 2021)

Dezinformácie v ére sociálnych sietí predstavujú relatívne lacnú, rýchlu a jednoduchú možnosť ako polarizovať spoločnosť. Aké konkrétne témy a oblasti dominovali v rámci slovenského informačného priestoru medzi septembrom a decembrom 2021?

Analytici Infosecurity.sk vypracovali monitoring dezinformačnej scény v období medzi septembrom a decembrom 2021, v ktorom zachytili najdominantnejšie šírené naratívy.

Výsledná publikácia sa venuje viacerým kľúčovým témam. Prvá kapitola zachytáva naratívy namierené proti západným štruktúram a hodnotám – predovšetkým NATO a Európskej únii (EÚ). Zároveň sme k sledovanému obsahu zaradili aj naratívy proti menšinám, kde dominovali otázky LGBT komunity.

Druhá kapitola sa venovuje naratívom, ktoré podporujú Rusko, Bielorusko a Maďarsko ako štáty s evidentnými prvkami autoritatívnych režimov.

Napokon, tretia kapitola popisuje naratívy spojené s pandémiou COVID-19. Okrem zľahčovania závažnosti koronavírusu sa značná časť informačnej scény sústredila na boj proti očkovaniu a pandemickým opatreniam.

Hlavné zistenia

 • NATO bolo paradoxne zobrazované nielen ako slabá organizácia, ktorej existencia speje ku koncu, ale aj ako agresívny nástroj geopolitických záujmov, predovšetkým USA. S alianciou dezinformátori spájali slová ako okupačné a imperialistické.
 • EÚ bola zobrazovaná ako organizácia, ktorá narúša suverenitu jej členských štátov. Pri šírení tohto naratívu sa objavovali slovné spojenia diktát Bruselu a totalitný režim.
 • Väčšina tém analyzovaných v časti venovanej Rusku, Bielorusku a Maďarsku bola zároveň dezinformačnými aktérmi spájaná s naratívmi namierenými proti Západu, EÚ a NATO.
 • Dezinformačná scéna sa spochybňovaniu existencie pandémie venovala v porovnaní s predchádzajúcim skúmaným obdobím (máj až august) v menšej miere.
 • Na sociálnych sieťach sa však objavovalo veľké množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií ohľadom očkovania.
 • Aktéri v negatívnom kontexte často poukazovali na krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti, ako napr. Izrael, Dánsko či Portugalsko, v ktorých prepukla ďalšia vlna pandémie. Úplne pritom opomínali nízky počet ľudí s vážnym priebehom ochorenia či nízku úmrtnosť.
 • Protipandemické opatrenia, režim OTP či očkovanie boli prirovnávané k fašistickým a nacistickým praktikám. Medzi často skloňované výrazy patrili napr. segregácia, totalita a diskriminácia.
 • Frekventovaným útokom na sociálnych sieťach nečelili iba vládni predstavitelia, prezidentka a bezpečnostné zložky, ale aj vedci, odborníci a doktori.

Odporúčania

 • Kľúčovou je výmena reakčného prístupu za preventívny prístup vo viacerých úrovniach štátnej pôsobnosti.
 • Monitorovanie potenciálne virálnych dezinformačných tém a ich preventívna strategická komunikácia.
 • Budovanie spoločného povedomia prostredníctvom zdôrazňovania výhod členstva Slovenska v euroatlantickom priestoru, predovšetkým v NATO a EÚ.
 • Aktívna strategická komunikácia problematických tém s dôrazom na jej dostupnosť a atraktivitu pre širokú verejnosť. Informovanie populácie o šírení dezinformácií a nefaktického obsahu v slovenskom informačnom priestore cudzími štátnymi aktérmi.
 • Celoživotné vzdelávanie obyvateľstva v oblasti kritického myslenia a mediálnej či digitálnej gramotnosti obyvateľstva v súlade s potrebami 21. storočia.
 • Atraktívna komunikácia historických faktov v reakcii na výzvu nástroja historického revizionizmu.
 • Podpora nezávislých organizácií a jednotlivcov zameraných na boj s dezinformáciami s cieľom využiť nielen ich know-how a skúsenosti, ale aj dosah v informačnom priestore.Autori:

Katarína Drevená, Barbora Jamrišková, Michaela Ružičková

Editori:

Peter Dubóczi, Matej Spišák

Výskum bol realizovaný v rámci projektu Infosecurity.sk: Aktívne proti dezinformáciám, a to na základe zmluvy č. MVZP/2021/12 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR.

Názory a tvrdenia vyjadrené v tomto dokumente nepredstavujú oficiálne stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/