Infosecurity.sk: Bi-Weekly Report o nových dezinformačných trendoch (17. augusta 2021)

Fake News Report

Projekt Infosecurity.sk, organizovaný STRATPOL – Inštitútom pre strategickú politiku a Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku, ktorý podporuje pražská pobočka Nadácie Friedricha Naumanna pre slobodu, priebežne monitoruje aktivity slovenských aj zahraničných dezinformačných aktérov.

Aktivity projektu sú postavené na každodennom monitorovaní vznikajúcich dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií v online informačnom priestore. Tento prístup umožňuje analytikom identifikovať dezinformačné príspevky a naratívy, ktoré najviac rezonujú vo verejnosti, a tiež zistiť, odkiaľ pochádzajú a ako sa šíria a vyvíjajú na sociálnych sieťach.

Táto správa predstavuje dvojtýždňový prehľad vznikajúcich trendov v šírení škodlivého online informačného obsahu. Na základe toho môže Infosecurity.sk upozorňovať verejnosť na vznikajúce a aktuálne trendy v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.

Podobne ako v predchádzajúcich týždňoch, aj tento týždeň prináša Infosecurity.sk prehľad dezinformačných trendov, ktoré boli v posledných dvoch týždňoch na vzostupe:

  1. 10. augusta schválila vláda návrh nového Covid automatu. Avizované zmeny vyvolali v posledných týždňoch viacero protivládnych protestov.
  2. Dezinformačné médiá, ako aj niektorí politici využili odobrenie nového súboru pravidiel na zavádzanie a šírenie dezinformácií. Najrozšírenejším dezinformačným naratívom sa stal očkovací „apartheid“ – ten dezinformátori opisujú ako kategorizáciu populácie na zaočkovaných „nadľudí“ a nezaočkovaných „podľudí“.
  3. Na čele šírenia týchto falošných naratívov stojí skupina opozičných politikov podporovaná množstvom dezinformačných médií. Príspevky týchto aktérov na sociálnych sieťach obsahovali viaceré nepravdivé tvrdenia vrátane toho, že nové pravidlá obmedzujú volebné právo nezaočkovaných.
  4. Dezinformátori sa naďalej držia aj medzinárodných tém. Dňa 9. augusta uplynulo prvé výročie od zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku, ktoré vyvolali vlnu protestov žiadajúcich slobodné, demokratické a spravodlivé voľby. Tie boli vzápätí potlačené brutálnym zásahom Lukašenkovych bezpečnostných zložiek.
  5. Podľa Lukašenkového naratívu nie sú protesty požadujúce transparentné voľby ničím iným ako len pokusom o štátny prevrat podporovaný Západom. Na Slovensku Lukašenkove naratívy opakovali a ďalej šírili miestne dezinformačné weby a politici dlhodobo inklinujúci k podpore autoritárskych režimov. Aj po roku títo dezinformátori naďalej šíria skreslený obraz udalostí.
  6. Na dosiahnutie svojho cieľa dezinformátori aj naďalej požívajú tie isté postupy. Vsádzajú hlavne na „kartu obete“ – stavania Ruska a Bieloruska do roly obete v snahe získať sympatie a vytvoriť dojem, že demokratický Západ je akousi baštou protiruských nálad, ktoré nazývajú rusofóbiou.

Nové zmeny v Covid automate: cesta k apartheidu podľa dezinformátorov

10. augusta vláda schválila návrh nového Covid automatu. Avizované zmeny vyvolali v posledných týždňoch viacero protivládnych protestov. Nové pravidlá, ktoré nadobúdajú účinnosť od 16. augusta, prichádzajú po tom, ako Ústavný súd SR pozastavil účinnosť predchádzajúcej vyhlášky o režime na hraniciach. Tá zaočkovaným jednou dávkou prisudzovala rovnakú výnimku z karantény ako plne zaočkovaným.

Jednou z hlavných zmien v novom Covid automate je, že pandemické obmedzenia už nebudú platiť celoplošne, ale budú sa vzťahovať na jednotlivé okresy podľa stupňa ostražitosti. Ten záleží od viacerých faktorov, vrátane počtu zaočkovaných osôb starších ako 50 rokov, čo znamená, že pre okresy s vyššou mierou zachovanosti bude platiť menej obmedzení. Takýmto spôsobom sa nový Covid automat pokúša motivovať občanov, aby sa dali zaočkovať a zlepšili tak situáciu vo svojich okresoch.

Ďalšou významnou zmenou je, že si organizátori masových zhromaždení a majitelia prevádzok budú môcť vybrať, komu na svoje podujatia a do svojich zariadení povolia vstup. Teda, či povolia vstup iba plne zaočkovaným (musia predložiť doklad o očkovaní), alebo budú vyžadovať negatívny výsledok testu, prípadne doklad o prekonaní ochorenia.

Taktiež sa môžu rozhodnúť povoliť vstup všetkým osobám bez toho, aby vyžadovali doklad o očkovaní alebo negatívny výsledok testu, prípadne doklad o prekonaní ochorenia. Na každú kategóriu sa však vzťahujú iné pravidlá o povolenom počte osôb, ktoré za daných podmienok môžu vstúpiť do prevádzky alebo zúčastniť sa podujatia.

Únia Miest Slovenska a niektorí predstavitelia samospráv privítali, že sa nový Covid automat riadi na základe situácie v jednotlivých regiónoch, nakoľko celoplošné obmedzenia viedli v minulosti k paradoxným situáciám. Okresy s dobrou epidemiologickou situáciou museli zaviesť prísne obmedzenia kvôli horšej situácii v iných okresoch. Cieľom nových zmien je preto predísť podobným situáciám, a zároveň minimalizovať negatívne dopady na ekonomiku.

Dezinformačné médiá, ako aj niektorí politici využili odobrenie nového súboru pravidiel na zavádzanie a šírenie dezinformácií. Najrozšírenejším dezinformačným naratívom sa stal očkovací „apartheid“ – ten dezinformátori opisujú ako kategorizáciu populácie na zaočkovaných „nadľudí“ a nezaočkovaných „podľudí“.

Na čele šírenia falošných naratívov stojí skupina opozičných politikov podporovaná množstvom dezinformačných médií. Hoci pandémiu zneužívajú na získanie politických bodov tak opoziční, ako aj koaliční politici, najväčšiu pozornosť na sociálnych sieťach pútajú najmä tí opoziční.

Pokiaľ ide o naratív vakcinačného „apartheidu“, údaje získané pomocou analytického nástroja CrowdTangle ukazujú, že len za posledných 14 dní bolo na Facebooku zverejnených 44 príspevkov obsahujúcich práve tento dezinformačný naratív.

Top 4 najúspešnejšie príspevky z hľadiska celkového počtu interakcií (počet reakcií, zdieľaní a komentárov) pochádzali z dielne poslancov Milana Mazureka a Milana Uhríka, ako aj známeho dezinformátora Ľuboša Blahu.

Údaje boli získané vyhľadávaním kľúčového slova „apartheid“.

Príspevky týchto aktérov na sociálnych sieťach obsahovali viaceré nepravdivé tvrdenia, vrátane toho, že nové pravidlá obmedzujú volebné právo nezaočkovaných. „Anti-apartheidové“ príspevky Milana Mazureka a Milana Uhríka obsahovali protinávrh na „návrat pred marec 2020“ a zriadenie tzv. „voľných zón“, v ktorých by sa nevyžadovalo testovanie ani očkovanie.

Vzhľadom na očakávanú závažnosť tretej vlny Covidu a dosah týchto aktérov, môžu mať takéto neuvážené tvrdenia podkopávajúce protipandemické opatrenia závažné zdravotné a ekonomické dôsledky pre obyvateľstvo.

Dezinformátori si prvé výročie zmanipulovaných volieb v Bielorusku pripomínajú skutočne príznačným spôsobom – šírením dezinformácií

Dezinformátori sa naďalej držia aj medzinárodných tém. Dňa 9. augusta uplynulo prvé výročie od zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku, ktoré vyvolali vlnu protestov žiadajúcich slobodné, demokratické a spravodlivé voľby.

Lukašenkov režim raeagoval brutálnym zásahom proti demonštrantom a zdecimovaním občianskej spoločnosti. Svoje konanie pritom ospravedlňoval tvrdením, že protesty neboli ničím iným ako len pokusom o štátny prevrat podporovaným Západom.

Na Slovensku Lukašenkove naratívy opakovali a ďalej šírili miestne dezinformačné weby a politici dlhodobo inklinujúci k podpore autoritárskych režimov. Aj po roku títo dezinformátori naďalej šíria skreslený obraz udalostí.

Dezinformačná webová stránka Zem a Vek uverejnila článok, v ktorom označuje ľudí, ktorí sú proti Lukašenkovmu režimu, za „liberálov, rusofóbov a bielorusofóbov“.

V článku sa ďalej cituje nedávne vyhlásenie šéfa bieloruskej KGB Ivana Tertela, v ktorom tvrdí, že hlavnú rolu v protestoch hrali USA, spolu s takzvanými protibieloruskými „režimami“ v Kyjeve a Vilniuse. Podiel viny podľa Tertela nesie aj Česko „ktorej súčasné vedenie prijalo otvorený, agresívny, transatlantický, protiruský a protibieloruský kurz“ a stalo sa „verným psom“ USA. Ďalšie proruské dezinformačné média, ako Slobodný vysielač a Extra Plus, ponúkli články obsahovo a ideovo veľmi podobné portálu Zem a Vek.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vo svojich článkoch dezinformátori opakovane používajú tie isté postupy. Vsádzajú hlavne na „kartu obete“ – stavania Ruska a Bieloruska do roly obete v snahe získať sympatie. Pozícia obete sa v dnešnom politickom a verejnom diskurze ukázala ako výhodná na získanie sympatií a podpory.

Ďalšou podobnou stratégiou je vytváranie dojmu, že na liberálnom a demokratickom Západe panujú akési protiruské alebo protibieloruské nálady, kolektívne označované ako rusofóbia. Tento naratív často používajú proruské médiá a preberajú ho aj miestni dezinformační aktéri.

Autori: Matej Spišák, Denis Takács

Supported by Friedrich Naumann Foundation For Freedom