USA sa nepodieľalo na vytvorení COVID-19

Príspevok zverejnený na portáli megazprávy.cz oboznamuje čitateľa o údajnom expertovi (vedúcom Euroázijského analytického klubu) Nikolajovi Mendkovičovi a jeho vyhlásení o tom, že Američania mali pred niekoľkými rokmi v amerických laboratóriach v Kazachstane experimentovať na netopieroch a vyvinúť tak nový typ koronavírusu. Ďalej uvádza, že USA malo v minulosti zvažovať použitie nainfikovaného koronavírusu v bakteriologickej vojne proti Číne.

Megašpekulácie

Článok bol publikovaný na portáli megazprávy.cz. Webová databáza, konspiratori.sk ho ohodnotila známkou 9, teda ako vysoko dezinformačný a neseriózny web. V celkovom rebríčku sa umiestnil na 68. mieste zo 198.

Zdrojom článku je portál prvnízprávy.cz, pričom ide o doslovný prepis textu. Originálny zdroj textu je dohľadateľný na viacerých kontroverzných portáloch (napr. ac24.cz).

Za všetkým hľadaj USA

Ťažiskom článku sú tvrdenia údajného “experta“ Euroázijského analytického klubu, Nikolaja Mendkoviča, podľa ktorého sa mali USA podieľať na vytvorení koronavírusu SARS-CoV-2. Pravdepodobne ale ide o preklep autora, ktorý mal zrejme na mysli Nikitu Mendkoviča, experta na politiku Blízkeho Východu a regiónu Kaukazu, pracujúceho pre Center for Modern Afghanistan Studies and the Russian International Affairs Council. Ten tvrdí, že americkí vedci mali ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 realizovať experimenty na netopieroch v Kazachstane a pokúsiť sa o vytvorenie nového typu koronavírusu.

V úvode článku sa však píše, že uvedené údaje sa nedajú objektívne potvrdiť.

Nejde pritom len o špekulácie, ale o dezinformáciu z dielne pro-kremeľskej propagandy, ktorá bola debunkovaná ešte v lete tohto roku.

V ďalšom odstavci autor odkazuje na Mendkovičov výrok: “Americká armáda už dlho zvažuje použitie infekcie koronavírusov prenášaných netopiermi k vedeniu bakteriologickej vojny proti Číne”. Ide o konšpiráciu vytvorenú čínskymi dezinformačnými kampaňami, ktorá bola debunkovaná v marci tohto roka.

Článok pokračuje údajnými faktami o realizácii projektu “KZ-33”, ktorý mal byť v Kazachstane financovaný americkým ministerstvom obrany a mal byť zameraný na výskumy netopierov nakazených koronavírusom MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) v roku 2017. Aj v tomto prípade ide ale o skreslenú informáciu.

Je pravdou, že v Kazachstane bol realizovaný výskum, ktorého cieľom však bol monitoring, zistenie a popísanie infekčných chorôb (vrátane dovtedy nepoznaných typov koronavírusu) prenášaných netopiermi v Kazachstane. Išlo o kolaboratívny projekt realizovaný vedcami z Kazachstanu, USA a Singapuru.

Príspevok obsahuje seriózne obvinenia namierené voči USA: “Je směšné považovat to za náhodu. Zejména s ohledem na skutečnost, že od roku 2015 probíhají ve Spojených státech práce na úpravách koronaviru, který je nebezpečný pro zvířata, tak, aby byl nebezpečný pro člověka.” Opäť ide o špekulatívnu, ba až klamlivú informáciu. V roku 2015 bol uskutočnený výskum na netopieroch v USA. Jeho cieľom ale bolo zistiť ako dochádza k prenosu vírusu SARS-CoV a MERS-CoV zo zvieraťa na človeka s úmyslom prevencie, teda zabráneniu jeho šírenia.

Konšpiračná bomba

Príspevok má v čitateľovi vzbudiť negatívne emócie voči USA. Autor využíva hneď niekoľko manipulačných techník.

Celý článok možno označiť za hoax, keďže ide o doslovný prepis textu prebratého z viacerých dezinformačných a problematických webov.

Názov článku je clickbait, ktorý vyzýva k prečítaniu “senzačnej” novinky. Článok je jednoznačne manipulatívny so snahou vykresliť USA ako štát zodpovedný za údajný export nového koronavírusu na územie Číny. Jazyk textu je expresívny a plný špekulácií.

Základným motívom článku je náhoda a fakt, že určitý predpoklad (výskum zameraný na štúdium prenosu koronavírusu medzi netopierími rodokmeňmi), sa mal pomerne presne naplniť, čo možno označiť za interpretáciu náhody, čím sa nepochybne preukázalo, že ide o konšpiračnú teóriu.

Okrem vyššie uvedeného je text i lenivou indukciou (t. j. vytvárania záveru bez zohľadnenia relevantných dôkazov), keďže autor svoje dôkazné bremeno opiera o subjektívne presvedčenia, nie faktografické údaje. Prítomná je aj technika cherry-picking-u, keď autor článku spája len tie dôkazy, ktoré mu sedia do jeho vopred nastavenej mozaiky a nehodnotí ich vo vzájomnej súvislosti.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,2/7


Autor analýzy: Tomáš Horeháj

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi