Migrácia so sebou prináša veľa pozitívnych, ale i negatívnych javov

Utečenci a migrácia je vďačnou témou pre veľa konšpiračných a dezinformačných webov už od prvej migračnej vlny. Je pravdou, že migrácia je komplikovaný proces a prináša so sebou veľa pozitívnych, ale i negatívnych javov. Vox Populi Blog sa v novom článku zaoberá trestnou činnosťou v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorú podľa ministerstva vnútra spôsobujú najmä cudzinci. Samotné ministerstvo avšak upozorňuje, že by danú informáciu nemal nikto využívať k podnecovaniu nenávisti.

Zaujatí voči migrantom

Vox Populi Blog, na ktorom je článok uverejnený, často zdieľa na svojom portáli kriminálne činy zo zahraničia, avšak, zdieľa ich iba v prípade, keď sa jedná o čin zavinený migrantom, utečencom či moslimom. Navyše, portál je databázou konspiratori.sk považovaný za konšpiračný web. Vox Populi umožňuje založiť si na ich portáli vlastný blog a písať svoje spoločenské a politické názory. Autorka článku vystupuje pod pseudonymom Slovanka, jej pravé meno však nie je známe. V jej článkoch často útočí na Islam.

Zdroj, z ktorého autorka článku čerpá, je nemecký konzervatívny pravicový týždenník Junge Freiheit, ktorý bol založený v roku 1986 a dá sa považovať za relevantný. Avšak, týždenník sa často negatívne vyjadruje k migrácii a ako zdroj informácií ho využívajú často aj rôzne slovenské dezinformačné portály, ako napríklad Infovojna či Hlavné správy.

Podozriví z trestných činov v Severnom Porýní-Vestfálsku

Hlavná informácia článku je, že viac ako 70% podozrivých z trestných činov v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sú cudzinci alebo Nemci, ako autorka cituje, „se zahraničními křestními jmény jako Ali, Hassan a Mohamed.“ Navyše, 55,6% podozrivých nemá nemecké občianstvo. Tieto informácie sú pravdivé a vychádzajú z informácií nemeckého ministerstva vnútra. Je pravdou, že ministerstvo kritizovalo okrem iného aj vývoj v oblasti zahraničnej trestnej činnosti. Z celkového počtu 447 847 podozrivých v minulom roku nemecký pas nevlastnilo 154 389 ľudí.

Avšak, podľa správy ministerstva vnútra Severného Porýnia-Vestfálska z marca 2020 je trestná činnosť v Severnom Porýní-Vestfálsku na najnižšej úrovni za posledných 30 rokov, čo autorka článku spomenúť zabudla.

Nemožno zabudnúť zmieniť, že samotný minister Herber Reut poznamenal, že každý, kto tieto údaje používa na posilnenie nenávisti a predsudkov, by sa mal hanbiť“.

Anti-moslimský naratív

Polícia v Severnom Porýní-Vestfálsku sa nedávno rozhodla odhaľovať národnosť každého podozrivého z trestného činu, čo môže byť kontroverzné a môže viesť k podnecovaniu nenávisti, najmä pre nacionalistov. Inak to nie je ani v samotnom článku – autorka sa snaží vytvoriť naratív, že všetci migranti alebo utečenci sú pre Nemecko nebezpeční.

Autorka vytvára unáhlený záver bez dostatočného zváženia všetkých podstatných dôkazov a okolností, keď píše, že „tam, kde je islám, neexistuje žádný multikulturalismus, tam je jen jedna “kultura”, ta islámská. Ostatní jsou postupně vytlačeny. To se stane v Německu, ale i v ostatních zemích Evropy, včetně naší země, která je již také rozprodávána do rukou muslimů…“. Netreba zabúdať, že každý má právo na náboženskú slobodu a vierovyznanie. Navyše autorka využíva stereotypizáciu, predpokladá teda, že každý človek, ktorý vyznáva islam, chce ovládnuť európske krajiny a vytlačiť iné náboženstvá. Keď autorka píše o tom, ako si Nemci do svojej krajiny „natahali miliony muslimů, kteří se nikdy neintegrují, ale naopak budou mít stále větší snahu integrovat do islámu Němce“, ide o predsudok a prílišné zjednodušovanie. Podľa OSN je právo požiadať o azyl pred prenasledovaním zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, základnom dokumente medzinárodného práva ľudských práv. Na základe Dohovoru o právnom postavení utečencov majú utečenci právo na prácu, vzdelanie, bývanie, verejnú pomoc a podporu, prístup na súdy a právo na slobodný pohyb po území. Avšak, utečenci musia dodržiavať zákony krajiny, v ktorej požiadali o azyl.

Za posledných 10 rokov migranti predstavovali 47 percentný nárast pracovnej sily v Spojených štátoch a 70 percentný nárast v Európe. Práve migranti zapĺňajú dôležité miesta v rýchlo rastúcich aj upadajúcich odvetviach hospodárstva a zvyšujú populáciu v produktívnom veku. Navyše, migrácia prispieva k technologickému pokroku.

Navyše, nadpis „NĚMECKO: 74,5% PACHATELŮ POULIČNÍCH NEPOKOJŮ MÁ CIZOKRAJNÉ KŘESTNÍ JMÉNO JAKO ALI, MOHAMED, HASSAN, OMAR…“ je mierne zavádzajúci. Štatistiky, ktoré autorka v texte spomína, nie sú štatistiky z celého Nemecka. Ide iba o najľudnatejšiu spolkovú krajinu Severné Porýnie-Vestfálsko.

(Audio)vizuálne médiá

Čo sa náhľadovej fotografie týka, ide o fotku nemeckých policajtov. Použitie fotografie polície pri článku o trestnej činnosti je legitímne a preto k nej nemáme žiadne výhrady.

Záver

Vox Populi Blog často zdieľa hoaxy a konšpirácie, avšak, s informáciami a faktami autorka v článku o trestnej činnosti v Severnom Porýní-Vestfálsku manipulovala minimálne a možno ich považovať za relevantné. Problémové je zaujatie autorky voči migrantom, anti-moslimský naratív a využívanie rôznych techník, ktoré spomínaný naratív iba vyzdvihujú.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,7/7


Autorka analýzy: Barbora Krasová

Editori: Peter Dubóczi, Matej Spišák