Temná stránka deepfake: Prípady nekonsenzuálnej pornografie narastajú

Upozornenie: Článok se venuje témam sexuálnej exploitácie (detí), pornografie a explicitnému obsahu. Od nevinných vtipov cez umenie až po propagandu a politické manipulácie – technológia deepfake využívajúca tzv. generatíve adverzné siete (GANs) dokáže vďaka strojovému učeniu prijať obrovské množstvo vstupných dát. Umelo vytvorené videá, fotografie či hlasové nahrávky tak začínajú byť čoraz sofistikovanejšie. Zásadne problematickou … Čítať ďalej Temná stránka deepfake: Prípady nekonsenzuálnej pornografie narastajú